We are using cookies to provide our services

By using our services you agree to our use of cookies

Weber Putssystem

Unique ref.: Weber_putssystem
Brand: Weber Saint-Gobain SE
Product family: Fasad
Product group: Puts- och murbruk
Width (mm): 300
Height (mm): 300
Date of publishing: 2013-02-28
Edition number: 2
Type: Object (single object)
Fabrikstillverkat torrbruk baserat på kalk och cement med väl­
graderad dolomit och natursand som ballast. Pumpbart.
Användningsområde
Avsett för grovputsning av fasader och på underlag som tegel,
lättklinker/LECA. Används för lagning av tidigare KC­putsade fa­
sader och invändiga ytor.
Förpackning
25 kg säck
Storsäck
Storbehållare TB 10 S
Underlag
Underlag som tegel, lättklinker/LECA och tidigare KC putsade
fasader.
Förbehandling
Förvattna innan grovputsningen påbörjas. Använd slang med
finspridarmunstycke.
Blandning
Blanda med vatten i snabbgående blandare 3 ­ 4 min eller i
långsamtgående blandare 7 ­ 10 min.


Material main: Cement
Material secondary: Cement
Designed in: Sweden
Manufactured in: Sweden

BIMobject Category: Walls - Cladding
IFC classification: Wall
UNSPSC name: Plasters
UNSPSC code: 301117
This product is available in:
Europe
  • Sweden

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved